Όροι Χρήσης

To kilkistoday.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του kilkistoday.gr, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
Η παρούσα σύμβαση προστασίας προσωπικών δεδομένων καλύπτει εν όλω τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών-μελών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του διαδικτυακού τόπου kilkistoday.gr.
Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του kilkistoday.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία του.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το kilkistoday.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του kilkistoday.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας σύμβασης.
Ο κάθε συγγραφέας ειδικότερα των θεμάτων υγείας εκφράζει την δική του άποψη και γνώμη .

Γι’αυτόν τον λόγο δεν αποτελεί αποδοχή και συμφωνία του kilkistoday.gr,των κειμένων και των απόψεων των συγγραφέων.

Το kilkistoday.gr αποτελεί έναν χώρο προβολής που ο κάθε συγγραφέας είναι καθ’ όλα υπεύθυνος στο υλικό το οποίο και προβάλλει
.
Το kilkistoday.gr προβάλλει ακριβώς χωρίς καμία παραποίηση ή αλλαγή των κειμένων των συγγραφέων οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να διαβάζουν το κείμενο αυτό και γι’ αυτό το kilkistoday.gr δεν φέρει καμία ευθύνη καθ’ ότι ο συγγραφέας σε περίπτωση επιθυμίας αλλαγής ή τροποποίησης του κειμένου του , ο ίδιος , μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση απ’ την στιγμή που φέρει μόνο αυτός το νόμιμο δικαίωμα .

1. Χρήση του kilkistoday.gr

Τα περιεχόμενα και όλες οι υπηρεσίες του kilkistoday.gr, παρέχονται δωρεάν στους επισκέπτες-μέλη-χρήστες.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του kilkistoday.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του kilkistoday.gr
Σε όλες τις σελίδες των ενοτήτων και των υπηρεσιών του kilkistoday.gr ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και εμπορικές διαφημίσεις. To kilkistoday.gr δεν δεσμεύεται για κανένα διαφημιζόμενο προϊόν στην ιστοσελίδα του.

Το kilkistoday.gr παραχωρεί το δικαίωμα προβολής και λήψης του online υλικού αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση μη εμπορικού χαρακτήρα και μόνο με την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του kilkistoday.gr . Δεν επιτρέπεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο τροποποίηση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα τοποθεσία καθώς και η αναπαραγωγή του, η δημόσια επίδειξη, η παρουσίαση, η διανομή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του που προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς ή με σκοπό τη διάθεσή του στο ευρύ κοινό χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια χρήσης από το kilkistoday.gr. Οποιαδήποτε χρήση του υλικού αυτού σε άλλη τοποθεσία Web ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον δικτύου απαγορεύεται με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ενδέχεται να παραβιάζει την παραπάνω αναφερθείσα νομοθεσία. Επιτρεπτή είναι λοιπόν η αναδημοσίευση εφόσον όμως αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσης ή το link της πηγής καθώς και της αρχικής προέλευσης του [εριεχομένυ όταν πρόκειτε για αναδημοσιεύσεις άρθρων από άλλες ιστοσελίδες κι εφ΄όσον έχει γίνει δεκτή η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του kilkistoday.gr. Σε περίπτωση παραβίασης ενός τουλάχιστον από τους ανωτέρω όρους, η άδεια χρήσης της παρούσας τοποθεσίας τερματίζεται αυτόματα και θα πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλο το έντυπο ή το αποθηκευμένο σε ηλεκτρονικά μέσα υλικό που έχετε λάβει από το kilkistoday.gr.

2. Αποποίηση ευθυνών και Περιορισμός Ευθύνης

Το υλικό του kilkistoday.gr παρέχεται "ως έχει", χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας δεν ελέγχεται και δεν επιβεβαιώνεται από τους διαχειριστές της ως προς την αρτιότητα, την επάρκεια, την απουσία λαθών και γενικά την ποιότητά της, και ως εκ τούτου, αυτοί δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο του υλικού που καταχωρείται στην ιστοσελίδα από τους ίδιους ή τους εκπροσώπους των εφημερίδων. Οι χρήστες αναλαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές. Οποιαδήποτε άποψη, προσωπική ή συλλογική, εκφράζεται μέσω της ιστοσελίδας, δεν συμφωνεί απαραίτητα με τις απόψεις των διαχειριστών της.
Σε καμία περίπτωση το kilkistoday.gr  καθώς και μέρη που αναφέρονται στην παρούσα τοποθεσία δεν ευθύνονται για ζημίες από διαφυγόντα κέρδη, απώλεια οποιουδήποτε υλικού, διακοπή εργασιών που προκύπτουν από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης της παρούσας τοποθεσίας, των Web τοποθεσιών για τις οποίες υπάρχουν συνδέσεις στην παρούσα τοποθεσία ή του υλικού ή των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις προαναφερόμενες τοποθεσίες ανεξάρτητα αν έχουν ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

3. Καταχωρήσεις από το Χρήστη

Το kilkistoday.gr δεν συλλέγει με κανένα τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών. Οποιαδήποτε στοιχεία μεταβιβάζετε και εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν μεταβιβάζονται με κανέναν τρόπο σε τρίτους. kilkistoday.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ειδήσεις που δημοσιεύονται στις σελίδες του εκτός της ρητής αντίρρησης του αποδέκτη. Το kilkistoday.gr δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση δόλιων συμπεριφορών όπως hacking, spamming, spoofing και λοιπών παράνομων πρακτικών από τρίτους. Απαγορεύεται η αποστολή ή η μεταβίβαση σε ή από την παρούσα τοποθεσία οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, πορνογραφικού ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα συνιστούσε παραβίαση οποιουδήποτε νόμου.

4. ΙP διευθύνσεις

Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, και επομένως και στις σελίδες του kilkistoday.gr. Η διεύθυνση ΙΡ δεν κρατείται από τα συστήματα του kilkistoday.grενώ δύναται να γνωστοποιηθεί, μόνο εφόσον ζητηθεί, τηρουμένης της προβλεπόμενης -διά νόμου- διαδικασίας, από τις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές ή άλλες κρατικές αρχές.

5. Κανάλια Συνομιλίας και Άλλες Υπηρεσίες Δημοσίευσης Μηνυμάτων

Το kilkistoday.gr ενδέχεται, αλλά δεν υποχρεούται, να παρακολουθεί και να ελέγχει τις περιοχές της Τοποθεσίας στις οποίες οι χρήστες μεταβιβάζουν ή αποστέλλουν στοιχεία επικοινωνίας ή συνομιλούν μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των καναλιών συνομιλίας, των πινάκων ανακοινώσεων ή άλλου είδους συζητήσεων μεταξύ χρηστών καθώς και το περιεχόμενο αυτής της επικοινωνίας. Το kilkistoday.gr, ωστόσο, δεν θα έχει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας, ανεξάρτητα από το αν παραβιάζονται οι νόμοι σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τη λιβελογραφία, τα προσωπικά δεδομένα, τη ρυπαρογραφία ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Το kilkistoday.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει μηνύματα που περιλαμβάνουν υλικό το οποίο θεωρείται προσβλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο μη αποδεκτό.

6. Συνδέσεις με Άλλες Τοποθεσίες στο Web

Οι συνδέσεις με τοποθεσίες τρίτων στο Web οι οποίες περιλαμβάνονται στην παρούσα Τοποθεσία παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Αν χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις, επιλέγετε έξοδο από αυτή την Τοποθεσία. Το kilkistoday.gr δεν έχει εξετάσει όλες αυτές τις τοποθεσίες τρίτων, δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτές τις τοποθεσίες και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, το kilkistoday.gr δεν προσυπογράφει και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλα προϊόντα ή υλικό που περιέχονται σε αυτές ή σχετικά με οποιαδήποτε αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να επισκεφθείτε τοποθεσίες τρίτων στο web για τις οποίες παρέχονται συνδέσεις στην παρούσα Τοποθεσία, αναλαμβάνετε εξολοκλήρου την ευθύνη.

7. Συνδέσεις με το kilkistoday.gr

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις για αυτή την τοποθεσία σε άλλες τοποθεσίες, αλλά μόνο σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μια τοποθεσία που παρέχει σύνδεση με την τοποθεσία του kilkistoday.gr στο web πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Επιτρέπεται να παρέχει σύνδεση με την τοποθεσία του kilkistoday.gr αλλά δεν επιτρέπεται να αναπαράγει το περιεχόμενό της.
Δεν θα πρέπει να δημιουργεί περιβάλλον προβολής ή περιθωρίου γύρω από το περιεχόμενο του kilkistoday.gr Δεν θα πρέπει να αφήνει να εννοηθεί ότι το kilkistoday.gr προσυπογράφει την ίδια ή τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτή.
Δεν πρέπει να παρουσιάζει εσφαλμένα τη σχέση της με το kilkistoday.gr.
Δεν πρέπει να περιλαμβάνει λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του kilkistoday.gr
Δεν πρέπει να εμφανίζει το λογότυπο του kilkistoday.gr χωρίς άδεια από το ίδιο.
Δεν πρέπει να περιλαμβάνει περιεχόμενο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί δυσάρεστο, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο, και το περιεχόμενό της πρέπει να είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.

8. Προστασία ανηλίκων

Οι υπηρεσίες του kilkistoday.gr απευθύνονται σε ενήλικες που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Το kilkistoday.gr προειδοποιεί τους γονείς, ότι όπως σε κάθε πηγή αστείρευτων πληροφοριών έτσι και στις σελίδες του, μπορεί να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για ανήλικους. Το kilkistoday.gr προσπαθεί, όσο αυτό είναι εφικτό, να προστατεύει τους χρήστες του, πολύ περισσότερο δε τους ανήλικους κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες του. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν αυτές τις σελίδες, το kilkistoday.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του kilkistoday.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, τον Νόμο 2774/1999 και τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος.
Σε κάθε περίπτωση, το kilkistoday.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν αποδέχεται τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του kilkistoday.gr. Εάν πιστεύετε ότι κάποιο/α περιεχόμενο/α που υπάρχει στο kilkistoday.gr καταπατά τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να ζητήσετε την απομάκρυνση αυτού/ών από το kilkistoday.gr  επικοινωνώντας με την παρακάτω διεύθυνση, παρέχοντας τις εξής πληροφορίες:
• Στοιχεία αναγνώρισης για το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Παρακαλούμε περιγράψτε το περιεχόμενο και όπου είναι δυνατόν περιλάβετε ένα αντίγραφο ή μια τοποθεσία (π.χ. URL) της αυθεντικής έκδοσης του περιεχομένου.
• Στοιχεία αναγνώρισης για τα στοιχεία του περιεχομένου που πιστεύετε ότι καταπατούν πνευματικά δικαιώματα.
• Το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, το τηλέφωνο και το e-mail σας.
• Μια δήλωση ότι πιστεύετε με βάσιμα στοιχεία ότι καταπατώνται τα πνευματικά δικαιώματα που αναφέρετε και ποια είναι αυτά.
• Μια δήλωση ότι οι πληροφορίες που έχετε προσκομίσει είναι ακριβείς και καταδεικνύουν ότι είστε κάτοχος αυτών των πνευματικών δικαιωμάτων ή έχετε την έγκριση να ενεργείτε για λογαριασμό του.
• Μια υπογραφή ή μια αντίστοιχη ηλεκτρονική βεβαίωση από τον νόμιμο κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή του αντιπροσώπου αυτού.
Για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (αφαιρέστε τα [])

Γενικά
Το kilkistoday.gr μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις πληροφορίες στο παρόν έγγραφο. Πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα για να εξετάζετε τους τρέχοντες Όρους, επειδή αυτοί είναι δεσμευτικοί για εσάς. Ενδέχεται να αναφέρεται ρητά ότι ορισμένες επισημάνσεις νομικού περιεχομένου ή όροι που περιέχονται σε συγκεκριμένες σελίδες της παρούσας Τοποθεσίας υπερισχύουν των Όρων στο παρόν έγγραφο.
Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο kilkistoday.gr διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.

10. Γενικά

Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του kilkistoday.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Για το λόγο αυτό το kilkistoday.gr συνιστά στους χρήστες να τους διαβάσουν προσεκτικά και για κάθε απορία τους μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">info[@]kilkistoday.gr (αφαιρέστε τα []). Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση για ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν το kilkistoday.gr καθώς και για αναφορές υπερσυνδέσμων που δεν λειτουργούν.
Προσπαθούμε πάντα να απαντάμε στο κάθε e-mail εγκαίρως, αλλά δεν είμαστε πάντα σε θέση να το πραγματοποιούμε.
Ελπίζουμε να βρείτε το uromed χρήσιμο και εύκολο στη χρήση.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

KilkisToday.gr

 

προσφορές deals

Τελευταία νέα

Αναρτήθηκε στις 24/04/2023, 20:30 από XRP Live
youtube-id-ocwsigrqhji Ripple and XRP have been making headlines in the crypto world recently. Brad Garlinghouse, the CEO Ripple and XRP have been making...
Αναρτήθηκε στις 17/04/2023, 01:14 από StefWebTv
youtube-id-dhsb7vxl7bi Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022 - 2023 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης - Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022 - 2023 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης - ΑΠΟΛΛΩΝ...
Αναρτήθηκε στις 17/04/2023, 00:14 από StefWebTv
youtube-id-n6yaqa5kbtk Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022-2023 Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022-2023
Αναρτήθηκε στις 14/04/2023, 19:47 από StefWebTv
youtube-id-l8bql9sq_mc www.360diasasis.gr | 360 Εικονικές περιηγήσεις | 360 Virtual tours services www.360diasasis.gr | 360 Εικονικές περιηγήσεις | 360...
Αναρτήθηκε στις 09/04/2023, 17:53 από StefWebTv
youtube-id-natoetdhxo8 Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Ποντιακός...
Αναρτήθηκε στις 08/04/2023, 23:12 από StefWebTv
youtube-id-_sr1c7ai26m Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Ποντιακός...
Αναρτήθηκε στις 05/04/2023, 19:48 από StefWebTv
youtube-id-hmwhg1g6os 360 Google street view για επιχειρήσεις. 360 Google street view για επιχειρήσεις.
Αναρτήθηκε στις 04/04/2023, 16:36 από StefWebTv
youtube-id-jv8l-juq4h8 Βίντεο Εικονικής περιήγησης Μικροβιολογικού Ιατρείου Βίντεο Εικονικής περιήγησης Μικροβιολογικού Ιατρείου κ. Δημητρίου Παραστατίδη...

Η ιστοσελίδα  kilkistoday.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.